Съвременна българска приказка

Дори човек да не иска да се занимава с полити­ка, политиката се занимава с него. Макар че, ко­гато става дума да влезеш в политиката, реше­нието не е лесно. Повечето хора изразяват въз­мущението си от чиновниците, които ги обслуж­ват всеки ден, но си остават с възмущението.

Мотивите на Маргарита Гутева, кандидат на Алианс за София за кмет на район „Средец“, да влезе в политиката, са да промени не­щата в полза на гражданите. „Ом­ръзна ми, когато съм в общината, да се държат с мен като с просяк. Всъщност ние, данъкоплатците, плащаме заплатите на бюджетните служители.

Самата тя определя себе си като идеалист. Обяснява, че през 90-та година е заминала за Германия на екскурзия и никой от приятелите й не е очаквал да се върне. Нейната мечта тогава е била ситуацията в България да се подобри. Звучи поч­ти утопично и до днес идеята й, че иска хора да идват и да имигрират в България, защото тук е по-добре. За разлика от Маргарита и поколението, което живееше с надеждите за по-добър живот, дъщеря й Жени желае да вземе своето сега и в този момент. Един от основните проблеми за нея е това, че хората са безкрайно отчуждени един от друг. Показателен е фолклорът на шопите: „Аз не гле­дам на мен да ми е добре, важното е на Вуте да му е зле“. Посочва още, че българите не са доволни от начина си на живот и от стандарта си. „Повечето обвиняват другите и никой не се оп­итва да направи нещо. Когато всички се опитват да се спасяват поединич­но, на никой няма да му е по-добре“, смята Жени. Нейната мечта е да се занимава с журналистика, която да е свързана с проблемите на хората и обществото. „Преди доста години всички български писатели, които младото поколение би трябвало да изучава в училище, са казали, че тряб­ва да се интересуваме от обществото, което е в момента, да се опитаме да му помогнем, с каквото можем. Аз бих се занимавала с нещо, което ще пома­га на хората“, е категорична Жени. Тя разказва и за приятелите си. За тях е важно да бъдат сигурни в утрешния ден и равни на своите връстници от развитите страни. Затова сред ос­новните им теми са кой къде работи и дали може да си намери по-добро място за реализация, за да си оси­гури един нормален живот. А това донякъде е свързано и с добрата работа на политиците Изискването на младите е да се дава повече гласност на големите проблеми, а не само да се съсредоточава вниманието към по-дребните, но зрелищни. “Точно затова младите не гласуват. Те са демотивирани а не аполитични, както често ги обвиняват. В някаква степен те не виждат какво правят за тях политическите партии и това е проблем”, споделя тя, а майка й се съгласява, че един от основните проблеми, с които ще се бори са корупцията и клиентелизмът, липсата на прозрачност, ефективност и лична отговорност. И тук отново се опира до морала в политиката. За младите той е определящ, защото, както казва Жени, съвестта в днешно време у много хора се определя от ежедневието, а самото то се дирижира от политиците. “А съвестта трябва да те кара да постъпваш така, както е правилно за самия теб, а не за някой друг, поне така са ме научили родителите ми”.

БГ+

в-к „България плюс“, бр. 40, октомври 2007

Реклами

Коментарите са изключени.

%d блогъра харесват това: